Categorieën
News

The transformation of VS Vredeoord has officially started

December 1, 2020

The transformation of the former Philips office into a characteristic and unique residential building has started on Tuesday 1 December 2020. VS Vredeoord is a project from the cooperating parties Holland Immo Group and Ten Brinke Zuid (Ten Brinke Group).

With 166 homes and 212 parking spaces, the construction of VS Vredeoord makes a significant contribution to the Eindhoven housing market. It is an exceptional development in a unique location. During the transformation of VS Vredeoord, the historical value will be preserved and a new impulse will be given to the vibrancy of the city. During the transformation, the past, the present and the future will be taken into account.

Categorieën
Nieuws

Transformatie VS Vredeoord officieel gestart

1 december 2020

Op dinsdag 1 december 2020 is de transformatie van het voormalige Philips kantoor naar een bijzonder en uniek woongebouw van start gegaan. VS Vredeoord is een project vanuit een samenwerking tussen Holland Immo Group en Ten Brinke Zuid (Ten Brinke Group).

Door middel van 166 woningen en 212 parkeerplaatsen levert de bouw van VS Vredeoord een forse bijdrage aan de Eindhovense woningmarkt. Het is een bijzondere ontwikkeling op een unieke locatie. Tijdens de transformatie van het VS gebouw blijft de historische waarde behouden terwijl er een nieuwe impuls wordt gegeven aan de levendigheid van de stad. Tijdens de transformatie wordt rekening gehouden met het verleden, met het heden en met de toekomst.